Nieuws februari 2019 - Belasting en werkkostenregeling kerstpakketten in 2019


Belasting en werkkostenregeling kerstpakketten in 2019

Er zijn enkele wijzigingen waarneembaar vergeleken met voorafgaande jaren.  Waar voorheen sprake was van vele regels en/of bepalingen vastgesteld door de Belastingdienst, zijn er in de huidige situatie slechts drie factoren waar u rekening mee dient te houden. Er dient rekening te worden gehouden met de werkkostenregeling, gebruikelijkheidstoets en de totale fiscus loonsom. 

Dit betekent voor u als werkgever het volgende:

 

Werkkostenregeling kerstpakketten 2019

Een van de drie factoren waar u rekening mee dient te houden, is de werkkostenregeling. Deze regeling is essentieel om het maximale bedrag te berekenen wat u mag uitgeven aan vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Dit jaar geldt een tarief van 1,2% van het totaal. Bij dit belastingvrije bedrag moet een kanttekening worden geplaatst. Er mag niet meer dan 30% worden afgeweken van het bedrag. Daarom dient de gebruikelijkheid in de branche en het bedrijf in het oog te worden gehouden. Mocht het bedrag niet aan de bovenstaande eis voldoen, dan dient u over dat bedrag 80% belasting te betalen. 

 

Belasting kerstpakketten 2019

De eerdergenoemde werkkostenregeling kan zelfs gunstig zijn. Recentelijk zijn er namelijk wijzigingen aangebracht. Als de fiscale loonsom per werknemer hoger is dan €6000,-, dan heeft u de mogelijkheid om meer dan €70,- belastingvrij te besteden. Eerder lag deze grens nog op €70,-.

 
Uw boekhouder of accountant kan u over bovenstaande verder informeren. 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u als ondernemer zijnde, de fiscale regels die voor u of uw bedrijf gelden adequaat door te nemen alvorens u over gaat afname. Kijk ook op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.


 


Nieuws februari 2019 - Werknemer heeft behoefte aan waardering

Werknemer wil waardering van baas met kerst

Het liefst ontvangt de werknemer met kerst waardering. Meer dan het kerstpakket. Toch is het afschaffen van deze traditionele vorm van waardering funest voor de motivatie op de werkvloer.

Dat stelt Henry Robben, hoogleraar Marketing van Business Universiteit Nyenrode na onderzoek.

Waardering
Volgens een ander onderzoek, namelijk vanWishWish NL, zijn het echter niet de cheques, bonussen en grote kerstpakketten, waar werknemers naar uitkijken. De werknemer blijkt waardering van zijn baas veel belangrijker te vinden.

Voor 70 procent van de werknemers staat dat op de eerste plaats bij de vraag wat belangrijk wordt gevonden aan het kerstgeschenk. Dit terwijl aan werkgeverszijde slechts 56 procent van de ondervraagden het kerstgeschenk als blijk van waardering ziet.

Motivatie werknemers
Maar werkgevers die van plan zijn dit jaar het kerstpakket te schrappen, moeten zich daarover nog maar eens achter de oren krabben. Want geen kerstpakket is buitengewoon slecht voor de motivatie van werknemers, zo blijkt uit het onderzoek van Robben. Hoe klein ook, het is beter wel iets te doen en de werknemer waardering te geven voor zijn inzet van het afgelopen jaar.

Doet hij dat niet, dan zal een werknemer geneigd zijn eerder op zijn strepen te gaan staan. Hij of zij interpreteert dat als ''we hebben het niet goed gedaan''. Het gevolg is volgens Robben dat werknemers zelf ook economisch kijken en dan denken ''om vijf uur ga ik naar huis, en geen minuut later’’.

Levensmiddelen
Uit onderzoek van Reisgraag blijkt dat de meeste Nederlanders nog steeds een kerstpakket krijgen met allerhande levensmiddelen. Echter zijn ze met een kerstpakket in deze vorm het minst blij. Werkgevers moeten dus een nieuwe vormen verzinnen aan het kerstpakket.